Decade

摄影爱好者

[原创]连州革命烈士纪念碑

纪念碑很大但过于简单,上面没有浮雕也没有碑文介绍事迹。


[原创]连州革命烈士纪念碑 - Decade - 映像物语

 

[原创]连州革命烈士纪念碑 - Decade - 映像物语

 

[原创]连州革命烈士纪念碑 - Decade - 映像物语

 

[原创]连州革命烈士纪念碑 - Decade - 映像物语

 

[原创]连州革命烈士纪念碑 - Decade - 映像物语

 

[原创]连州革命烈士纪念碑 - Decade - 映像物语

 

[原创]连州革命烈士纪念碑 - Decade - 映像物语

 

[原创]连州革命烈士纪念碑 - Decade - 映像物语

  [原创]连州革命烈士纪念碑 - Decade - 映像物语  

[原创]连州革命烈士纪念碑 - Decade - 映像物语

评论