Decade

摄影爱好者

[原创]连州湟川三峡风景区(4)

地点:连州湟川三峡--龙潭文化生态旅游区

时间:2017年3月23日

器材:索尼 RX100M2


[原创]连州湟川三峡风景区(4) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(4) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(4) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(4) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(4) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(4) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(4) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(4) - Decade - 映像物语

  [原创]连州湟川三峡风景区(4) - Decade - 映像物语  

[原创]连州湟川三峡风景区(4) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(4) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(4) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(4) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(4) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(4) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(4) - Decade - 映像物语

  [原创]连州湟川三峡风景区(4) - Decade - 映像物语
 

[原创]连州湟川三峡风景区(4) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(4) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(4) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(4) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(4) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(4) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(4) - Decade - 映像物语

[原创]连州湟川三峡风景区(3)

地点:连州湟川三峡--龙潭文化生态旅游区

时间:2017年3月23日

器材:索尼 RX100M2


[原创]连州湟川三峡风景区(3) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(3) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(3) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(3) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(3) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(3) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(3) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(3) - Decade - 映像物语

  [原创]连州湟川三峡风景区(3) - Decade - 映像物语  

[原创]连州湟川三峡风景区(3) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(3) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(3) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(3) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(3) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(3) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(3) - Decade - 映像物语

  [原创]连州湟川三峡风景区(3) - Decade - 映像物语
 

[原创]连州湟川三峡风景区(3) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(3) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(3) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(3) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(3) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(3) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(3) - Decade - 映像物语

  [原创]连州湟川三峡风景区(3) - Decade - 映像物语
 

[原创]连州湟川三峡风景区(3) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(3) - Decade - 映像物语

[原创]连州湟川三峡风景区(2)

地点:连州湟川三峡--龙潭文化生态旅游区

时间:2017年3月23日

器材:索尼 RX100M2


[原创]连州湟川三峡风景区(2) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(2) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(2) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(2) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(2) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(2) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(2) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(2) - Decade - 映像物语

  [原创]连州湟川三峡风景区(2) - Decade - 映像物语
 

[原创]连州湟川三峡风景区(2) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(2) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(2) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(2) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(2) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(2) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(2) - Decade - 映像物语

  [原创]连州湟川三峡风景区(2) - Decade - 映像物语
 

[原创]连州湟川三峡风景区(2) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(2) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(2) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(2) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(2) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(2) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(2) - Decade - 映像物语

  [原创]连州湟川三峡风景区(2) - Decade - 映像物语
 

[原创]连州湟川三峡风景区(2) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(2) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(2) - Decade - 映像物语

 


[原创]连州湟川三峡风景区(1)

         连州湟川三峡是这次旅游的重点,乘船浏览的时间不长正好遇上晴天,之前和之后的时间都是阴雨天了。岸上的风景也不错,先上传三峡的风景照片。


[原创]连州湟川三峡风景区(1) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(1) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(1) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(1) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(1) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(1) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(1) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(1) - Decade - 映像物语

  [原创]连州湟川三峡风景区(1) - Decade - 映像物语  

[原创]连州湟川三峡风景区(1) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(1) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(1) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(1) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(1) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(1) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(1) - Decade - 映像物语

  [原创]连州湟川三峡风景区(1) - Decade - 映像物语
 

[原创]连州湟川三峡风景区(1) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(1) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(1) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(1) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(1) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(1) - Decade - 映像物语

 

[原创]连州湟川三峡风景区(1) - Decade - 映像物语

  [原创]连州湟川三峡风景区(1) - Decade - 映像物语
 

[原创]连州湟川三峡风景区(1) - Decade - 映像物语

[原创]连州瑶族歌舞表演

吃完晚饭后就乘车来郊区观看这个节目,感觉很山寨很商业化,还不如直接回酒店自由活动好。


[原创]连州瑶族歌舞表演 - Decade - 映像物语

 

[原创]连州瑶族歌舞表演 - Decade - 映像物语

 

[原创]连州瑶族歌舞表演 - Decade - 映像物语

 

[原创]连州瑶族歌舞表演 - Decade - 映像物语

 

[原创]连州瑶族歌舞表演 - Decade - 映像物语

 

[原创]连州瑶族歌舞表演 - Decade - 映像物语

 

[原创]连州瑶族歌舞表演 - Decade - 映像物语

 

[原创]连州瑶族歌舞表演 - Decade - 映像物语

  [原创]连州瑶族歌舞表演 - Decade - 映像物语  

[原创]连州瑶族歌舞表演 - Decade - 映像物语

 

[原创]连州瑶族歌舞表演 - Decade - 映像物语

 

[原创]连州瑶族歌舞表演 - Decade - 映像物语

 

[原创]连州瑶族歌舞表演 - Decade - 映像物语

 

[原创]连州瑶族歌舞表演 - Decade - 映像物语

 

[原创]连州瑶族歌舞表演 - Decade - 映像物语

 

[原创]连州瑶族歌舞表演 - Decade - 映像物语

  [原创]连州瑶族歌舞表演 - Decade - 映像物语

[原创]连州巾峰路

时间:2017年3月24日

器材:索尼 RX100M2


[原创]连州巾峰路 - Decade - 映像物语

 

[原创]连州巾峰路 - Decade - 映像物语

 

[原创]连州巾峰路 - Decade - 映像物语

 

[原创]连州巾峰路 - Decade - 映像物语

 

[原创]连州巾峰路 - Decade - 映像物语

 

[原创]连州巾峰路 - Decade - 映像物语

 

[原创]连州巾峰路 - Decade - 映像物语

 

[原创]连州巾峰路 - Decade - 映像物语

  [原创]连州巾峰路 - Decade - 映像物语  

[原创]连州巾峰路 - Decade - 映像物语

 

[原创]连州巾峰路 - Decade - 映像物语

 

[原创]连州巾峰路 - Decade - 映像物语

 

[原创]连州巾峰路 - Decade - 映像物语

 

[原创]连州巾峰路 - Decade - 映像物语

 

[原创]连州巾峰路 - Decade - 映像物语